AYT Konuları 

AYT BİYOLOJİ KONULARI

Biyoloji Bilimi İnorganik Bileşikler Organik Bileşikler Hücre Madde Geçişleri DNA-RNA Protein Sentezi Enzimler Canlıların Sınıflandırılması Ekoloji Hücre Bölünmeleri Eşeysiz-Eşeyli Üreme İnsanda üreme ve Gelişme Mendel Genetiği Kan Grupları Cinsiyete Bağlı Kalıtım Biyoteknoloji, Evrim Solunum Fotosentez Kemosentez Sistemler Duyu Organları

Devamı...
AYT Konuları 

AYT KİMYA KONULARI

Kimya Bilimi Atom ve Periyodik Sistem Modern Atom Teorisi Kimyasal Türler Arası Tepkimeler Kimyasal Hesaplamalar Asit, Baz ve Tuz Maddenin Halleri Gazlar Karışımlar Sıvı Çözeltiler Kimya ve Enerji Tepkimelerde Hız ve Denge Kimya ve Elektrik Karbon Kimyasına Giriş Organik Bileşikler Endüstride ve Canlılarda Enerji Kimya Her Yerde Hayatımızdaki Kimya

Devamı...
AYT Konuları 

AYT FİZİK KONULARI

Fizik Bilimine Giriş Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi Tork Ağırlık Merkezi Basit Makineler Madde ve Özellikleri Sıvıların Kaldırma Kuvveti Basınç Isı ve Sıcaklık Genleşme Doğrusal Hareket Bağıl Hareket Dinamik Atışlar İş Enerji Dönme Hareketi Basit Harmonik Hareket İtme-Momentum Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama Işık ve Gölge Düzlem Ayna Küresel Aynalar Kırılma ve Renkler Merceler ve Aydınlanma Elektrostatik Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş Yüklü Parçacıkların Hareketi Elektrik Akımı ve Devreler Temel Dalga Bilgileri Yay Dalgaları Su Dalgaları Ses ve Deprem Dalgaları Manyetizma Elektromanyetik İndüksüyon Sığaçlar Alternatik Akım ve Transformatör Dalga…

Devamı...
AYT Konuları 

AYT FELSEFE KONULARI

Mantık Konuları Mantığa Giriş Klasik Mantık Mantık ve Dil Sembolik Mantık Psikoloji Konuları   Psikoloji Bilimini Tanıyalım Psikolojinin Temel Süreçleri Öğrenme Bellek Düşünme Ruh Sağlığının Temelleri Sosyoloji Konuları   Sosyolojiye Giriş Birey ve Toplum Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme ve Gelişme Toplum ve Kültür Toplumsal Kurumlar

Devamı...
AYT Konuları 

AYT TARİH-2 KONULARI

Tarih Bilimine Giriş Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar İlk Türk Devletleri İslam Tarihi ve Uygarlığı Türk-İslam Devletleri Türkiye Tarihi Beylikten Devlete(1300-1453) Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600) Yeniçağ Avrupası(1453-1789) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Arayış Yılları(17. yüzyıl) 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi En Uzun Yüzyıl(1800-1922) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşında Cepheler Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Türk Dış Politikası Atatürk’ün Ölümü ​Yüzyılın Başlarında Dünya ​İkinci Dünya Savaşı ​Soğuk Savaş Dönemi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ​Küreselleşen Dünya ​Türklerde Devlet Teşkilatı Türklerde Toplum Yapısı ​Türklerde…

Devamı...
AYT Konuları 

AYT COĞRAFYA-1 KONULARI

DOĞAL SİSTEMLER Doğa ve İnsan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Coğrafi Konum Harita Bilgisi İklim Bilgisi Yerin Şekillenmesi Doğanın Varlıkları BEŞERİ SİSTEMLER Beşeri Yapı Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Geçim Tarzları MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri Türkiye İklimi ve Özellikleri Türkiye’nin Doğal Varlıkları Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER Bölge Türleri ve Sınırları Konum ve Etkileşim Coğrafi Keşifler ÇEVRE VE TOPLUM Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim Doğal Afetler

Devamı...
AYT Konuları 

AYT TARİH-1 KONULARI

Tarih Bilimine Giriş Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Eski Türk Tarihi İslam Tarihi Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar) Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar) Beylikten Devlete(1300-1453) Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600) Yeniçağ Avrupası(1453-1789) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Arayış Yılları(17. yüzyıl) 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi En Uzun Yüzyıl(1800-1922) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşında Cepheler Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Türk Dış Politikası

Devamı...
AYT Konuları 

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Metinlerin Sınıflandırılması Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir Bilgisi Öğretici Metinler Sözlü Anlatım Türleri Edebi Sanatlar(Söz Sanatları) Nazım Biçimleri ve Türleri İslamiyet Kabulü Öncesi Türk Edebiyatı İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri Oğuz Türkçesinin İlk Ürünleri Halk Edebiyatı Divan Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı Servet-i Fünun Edebiyatı Fecri-Âti Edebiyatı Milli Edebiyat Cumhuriyet Döneminde Türk Edebiyatı Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Edebi Akımlar Dünya Edebiyatı Türk Edebiyatı Eser Özetleri Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler

Devamı...
AYT Konuları 

AYT GEOMETRİ KONULARI

Doğruda ve Üçgende Açılar Dik ve Özel Üçgenler Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar İkizkenar ve Eşkenar Üçgen Üçgende Alanlar Üçgende Açıortay Bağıntıları Üçgende Kenarortay Bağıntıları Üçgende Eşlik ve Benzerlik Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları Çokgenler Dörtgenler Yamuk Paralelkenar Eşkenar Dörtgen – Deltoid Dikdörtgen Çemberde Açılar Çemberde Uzunluk Daire Prizmalar Piramitler Küre Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği Vektörler-1 Doğrunun Analitiği Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller Uzay Geometri Dönüşümlerle Geometri Trigonometri Çemberin Analitiği Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) Parabol Elips Hiperbol

Devamı...
AYT Konuları 

AYT MATEMATİK KONULARI

Sayılar Sayı Basamakları Bölünebilme OBEB-OKEK Rasyonel Sayılar Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü Sayılar Köklü Sayılar Çarpanlara Ayırma Oran Orantı Denklem Çözme Kümeler Fonksiyonlar Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık İstatistik İkinci Dereceden Denklemler Karmaşık Sayılar *(1) Parabol Polinomlar Mantık Modüler Aritmetik Eşitsizlikler Logaritma Diziler Seriler Limit ve Süreklilik*(2) Türev*(3) İntegral*(4)   *(1)Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı *(2)Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı *(3)Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı *(4)İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı

Devamı...